Źródła
Gdyńskie Kalendarium
Rocznik Gdyński © 2018